Ion Silver har gjort en omfattande studie som visar att Ionosil har en väldigt snabb och bra effekt på bakterier och svampar. Studien är gjord på 6 olika former av bakterier samt 2 svampar och gjordes i 0.1 ppm koncentration av Ionosil. På ett par minuter så är i många fall 99,99% av bakterierna döda.
Det är en studie som visar att 10 ml Ionosil fungerar utmärkt att använda för att desinficera en liter dricksvatten som kan vara kontaminerat med mikroorganismer.

Hela studien hittar du här

Ionosils effekt på bakterier och svampar