Marknadsledare på Kolloidalt Silver

Högsta möjliga effekt bland annat tack vare världsledande vattenreningsteknik.

Näring från naturen

Naturligt rena produkter

Dödar effektivt olika mikroorganismer

Ytterligare information till våra kunder!!

Radions P1 gör bort sig å det grövsta när de i serien “Bota Mig!” påstår att Ionosil inte skulle vara lagligt att sälja. Ionosil är en 100% laglig produkt och är sedan nio år tillbaka registrerad hos Kemikalieinspektionen.

Journalisten i programmet kanske skulle hört med tillverkaren Ion Silver AB innan han triumferande trumpetar ut att Ionosil inte skulle ha fått säljas sedan 2017?

Då hade han fått reda på att kolloidalt silver finns i två olika versioner. En som är övervägande jonisk i sin natur (joniskt silver) och en som är övervägande partikulär (nanosilver). Ionosil är just ett joniskt kolloidalt silver.

Det joniska silvret är tillåtet att marknadsföras enligt det Europeiska Biociddirektivets Artikel 95. Där heter användningsområdet just “Vattendesinfektion” (Produkttyp 5). Nanosilver har dock inte godkänts för vattendesinfektion. Skillnaden mellan dessa två former missade journalisten helt att sätta sig in i.

Radion spred med andra ord en ren lögn.

På Kemikalieinspektionens sida har man valt att informera om kolloidalt silver på följande vis:

Notera texten: “Silverjoner, trots att de är väldigt små, faller inte under definitionen nanosilver.”

https://www.kemi.se/fraga-kemikalieinspektionen/ar-det-tillatet-att-salja-produkter-med-kolloidalt-silver/

Då kolloidalt silver som vattendesinfektionsmedel lyder under Europeiska biocidförordningen (BPR) så ställs det väldigt stora krav på de tillverkare som säljer produkten. De ska ha godkännande, forskning och säkerhetsstudier på plats. Detta har Ion Silver AB genom ett samarbete med större Europeiska företag som investerat miljontals euro i säkerhetsstudier.

Ionosil är granskad och godkänd av Kemikalieinspektionen.

Nu väntar ett processande gentemot radion som genom sitt slarv åsamkat Ion Silver AB onödigt extraarbete, badwill och framtida förlorade försäljningsintäkter.

Läs mer här:

https://www.kemi.se/en/global/faktablad/fact-sheet-biocidal-products-must-be-authorised.pdf

Ion Silver AB

Viktig information till våra kunder!!

Läkemedelsverket försöker nu vitesbelägga Ion Silver AB på felaktiga grunder. Detta baserat på en historisk översiktsartikel som Anders Sultan skrev för 16 år sedan i egenskap av journalist och som finns publicerad på tidningen 2000-Talets Vetenskaps hemsida. Läkemedelsverket försöker nu få det till att Ion Silver AB säljer olaglig medicin.
Det som är viktigt att veta i sammanhanget är att Ion Silver AB, som Läkemedelsverket i mars månad år 2019 vänder sig emot, bildades först år 2012. Bolaget har alltså inte funnits förrän dess. Läkemedelsverket hänvisar alltså i målet till en artikel som Anders Sultan skrev nio år innan Ion Silver AB bildades.
I 2000-talets Vetenskap publicerades artikeln samma år som den skrevs av Anders Sultan som på den tiden verkade i ett helt annat bolag (en annan juridisk person). Anders Sultan skrev artikeln i egenskap av journalist och det finns inga varumärken nämnda i artikeln. Anders Sultans artikel är skriven och publicerad av en tidning år 2003 och kan således inte alls ha med Ion Silver AB att göra. Ion Silver AB länkar inte ens till denna artikel.
Trots att många massmediala kanaler vill få människor att tro att kolloidalt silver skulle vara förbjudet, så finns det inget förbjudet med att sälja kolloidalt silver. Ionosil är ett 100% lagligt vattendesinfektionsmedel som lyder under Kemikalieinspektionen, inte Läkemedelsverket.

Om Ion Silver

Ion Silver startades 2001 och som många andra företag i ett garage hos grundaren, i detta fall Anders Sultan. Efter att ha kommit i kontakt med kolloidalt silver på nätet i mitten av 1990-talet så insåg Anders vilken potential produkten hade. Då produkten var i princip helt okänd i Sverige så såg han möjligheten att kunna erbjuda kolloidalt silver med alla dess spännande användningsområden till behövande nordbor. Idag är Ion Silver den största producenten av kolloidalt silver i Norden.

Vision

Vår vision är en värld där hälsofrihet och friskvård är naturligt och tillgängligt för alla. En värld med fokus på orsak och inte symptom, och att förebyggande ta hand…..

Läs mer

..om sig och sin kropp. Där alla har tillgång till olika behandlingar och naturmediciner och i så hög mån som möjligt kan undvika dagens “läkemedel” med sina dokumenterat farliga biverkningar.

Forskning & Utveckling

Under våra 18 år har vi lagt mycket energi och pengar på forskning och utveckling. Detta har lett till att vi i dag har världens kanske bästa kolloidala silver, Ionosil.

Läs mer

Under de två senaste åren har vi kontinuerligt investerat i ny laboratorie- och produktionsutrustning.

Nu är det dags igen. Vi investerar nu i världsledande teknik för vattenrening. Vårt kolloidala silver, Ionosil (med 10ppm) är unikt på marknaden med dokumenterat positiva effekter.

Integritetspolicy

Vid hantering av personuppgif-ter följer vi EU/EES dataskydds-förordning (GDPR)…

Se PDF

Detta dokument består av fem sidor. Välj skriv ut PDF för utskrift eller att läsa på skärmen.

Målsättning

Vårt fokus skall ligga på att pro-ducera och tillhandahålla de bästa, mest högkvalitativa…..

Läs mer

..och renaste produkterna på marknaden. Vår målsättning är också att så långt som möjligt använda naturliga och ekologiskt producerade råvaror. Vi skall alltid erbjuda ett rimligt pris utan att kompromissa med våra högt ställda kvalitetskrav.

Samtidigt skall vi öka kunskapen hos alla användare, läkare, terapeuter och inte minst hos myndigheterna, om alla fördelar med våra produkter.

Självklart för oss skall även vara att tillhandahålla marknadens bästa och högsta nivå av kundservice och support. Vi vill också skapa en hög tillgänglighet. Det skall vara enkelt att hitta och köpa våra produkter.

Miljö

Våra högt ställda krav på renhet och miljö medför en ständig, kritisk granskning av…..

Läs mer

..leverantörer, råvaror och framför allt på den egna tillverkningen.

  • Den femte generationens ”Silvermaskiner” har nyligen kommit på plats.
  • Vi har investerat i nya, mycket säkrare förvaringstankar och säkerställer därigenom att vi inte släpper något silver i grundvattnet.
  • Våra förpackningar är enkla och miljövänliga. Vi tar ansvar för returer genom att betala vår del till FTI.
  • Vi kan också stolt konstatera att vårt MSM inte skövlar några skogar.
  • Vårt Glukosamin är 100 % vegetabiliskt och 100 % GMO fritt.
  • Våra mineraler är fria från tillsatser som konserveringsmedel och klumpförebyggande kemikalier.
  • Våra hudvårdsprodukter är parabenfria och bygger helt på naturliga råvaror.
  • Vi testar ingen av våra produkter på djur!
  • Vi använder inga genmanipulerade råvaror. Våra förpackningar är enkla och miljövänliga.

Men bra kan bli bättre. Vårt fokus idag ligger på att göra våra förpackningar ännu bättre ur ett helhetsperspektiv. För ett helhetstänk finns alltid närvarande i vår produktutveckling. Det är ett ständigt pågående arbete och där vi tar nya tag, varje dag för att göra ett bättre jobb för både människor, djur och vår natur.

Våra produkter

Våra två senaste produkter Silver Deo och Silver Creme har båda gjort snabb succé på marknaden. Båda gjorda på enbart naturliga råvaror och lokalt tillverkade. Silver Deon är oparfymerad och utan alkohol och aluminium. Silver Cremen med ekologisk mandelolja, är för hela kroppen.

Produktsortiment

Naturliga rena produkter

Det är beklagligt att vi inte längre kan dela med oss av mer information än den som vi sprider om våra produkter. EU-lagstiftningen och svensk lag förbjuder oss (och alla andra livsmedelsföretagare) att berätta att dessa produkter kan erbjuda eventuella hälsofördelar eller ha effekter inuti kroppen. Vi ber därför nya som gamla kunder att på egen hand forska vidare om detta på nätet eller i vetenskaplig litteratur.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.