Lär dig mer om varför mineraler är livsviktiga för din hälsa! Klicka här: Utdrag ur E.G Heinrichs bok om mineraler

Studie visar att hästar som får Alavis MSM blir uthålligare och mår bättre
I en studie utförd av den välkände veterinären Ronald D. Riegel, konstaterar man att den grupp av hästar som dagligen fått 20 gram MSM i kosten, allihop sänkt sina träningstider på bana med i snitt 2,6 sekunder. Hästarna blir mer träningsbenägna och återhämtar sig snabbare efter träningen. Hästarna höjer sin mjölksyratröskel markant vilket leder till att de får en helt annan uthållighet på banan. Egenskaper som dessa har lett till att många av de stora stallen inom trav- och galoppsporten fått upp ögonen för ämnet och med gott resultat ger sina hästar MSM som tillskott.

Läs hela studien här: Racehorse Study.pdf

GLUKO/MAX, en 100% ren glukosaminsulfatprodukt utan andra tillsatser. Produkten är förmånligt prissatt och säljs av återförsäljare inom häst- och hundsegmentet. Viktig näring för att kroppen ska kunna hantera och motverka olika förslitningsprocesser.
     

Ion Silver är marknadsledande inom kolloidalt silver (IONOSIL), kosttillskottet Lignisul MSM, fodertillskottet Alavis MSM, glukosaminsulfatet GLUKO/MAX, samt hudserien EMS som består av en créme och en salva. Vi har även en silversalva och silverlotion som riktar sig till användning på djur.

Bland våra varumärken finner du Lignisul MSM för människor samt Alavis MSM för djur. Vi har egen produktion av kolloidalt silver som marknadsförs under varumärket IONOSIL. GLUKO/MAX är en produkt som består av rent glukosaminsulfat som är känt för att underhålla kroppens smidighet. Vi marknadsför även salvor och lotion som bygger på de goda egenskaper som MSM och kolloidalt silver har!

Våra produkter hittar du i bland annat hälsokosthandeln, djur- och ridsportbutiker, specialbutiker samt hos terapeuter. Välj från menyn ovan till vänster vilket område du vill läsa mer om.

En produktserie i en unik kombination av EMU-olja (australiensk strutsfågel), MSM och kolloidalt silver. Tre bra komponenter som tillsammans ger en unik salva med många fördelaktiga egenskaper! Vad är EMU-olja? Här får du reda på det.

Ingredients: Colloidal Silver, Dromiceius, Cocos nucifera, MetylSulfonylMethane, Squalane, Glycerine, Sodium Steaoryl Lactylate, Cetyl Alkohol, Glyceryl Stearate, Phantenol, Tocopherol, Allantoin, Sodium Ascorbyl Phosphate, Commiphora myrrha, Calendula officinalis, Matricaria Chamomilla and Lavendula augustifolia.

 

 

 

 

Läs genomgången här

 

 

 

 

 

 

 

Massmedia återger felaktigt Läkemedelsverkets beslut

Den 9 juni fattade Läkemedelsverket ett beslut om Ion Silver AB och företagets sätt att marknadsföra kolloidalt silver i produkten Ionosil. Läkemedelsverkets beslut påverkar på inget sätt tillverkningen eller försäljningen av Ionosil, kolloidalt silver.

Läkemedelsverkets beslut baseras på verkets samlade bedömning, har Läkemedelsverkets talesman sagt. Om en myndighet gör en bedömning så utgör det i sig godtycke och godtycke utgör ett brott emot grundlagens regeringsform. Läkemedelsverkets beslut strider emot grundlagen och är således olagligt. Läkemedelsverkets beslut baseras inte alls på hur Ion Silver AB har agerat utan på hur Läkemedelsverket anser att Ion Silver AB skulle ha agerat.

Verket har i sitt beslut inte pekat på någon enda faktisk omständighet i marknadsföring som företaget Ion Silver AB skulle stå för och således saknar Läkemedelsverkets beslut saklig grund. Det finns inga marknadsföringsmässiga insatser från Ion Silver AB som har specificerats i Läkemedelsverkets beslut. En myndighet är skyldig att på ett klart och otvetydigt sätt motivera sitt beslut utifrån faktiska omständigheter – alltså, utifrån enskilda bevis.

Det finns inga anklagelsepunkter som överhuvudtaget är specificerade i Läkemedelsverkets beslut, ett beslut som även baseras på hypotetiska antaganden, något som även det strider emot den högsta formen av svensk lagstiftning, nämligen vägledande domar i svenska överrätter (domstolar). Insinuationer och åsikter kan inte beaktas som rättslig grund.

Läkemedelsverket ”anser” att privatpersoner som arbetar på eller sitter i styrelsen för Ion Silver AB inte har rätt till privatliv och ej heller skulle ha rätt till någon yttrandefrihet i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Läkemedelsverket ”anser” att företagets VD, Anders Sultan med flera i företaget, inte får yttra sig privat om Ionosil, kolloidalt silver och dess hälsobefrämjande effekter. Läkemedelsverket verkar således för censur av privatpersoners yttranden och ett totalt inskränkande av den mänskliga rättigheten att få yttra vad man vill och förmedla/vidarebefordra sådant som man har fått ta del av via andra individer.

I massmedia har det sedan den 9 juni skrivits en hel del om Läkemedelsverkets beslut. Olyckligtvis så felciteras Läkemedelsverkets besluts innebörd. Ionosil är inte stoppat och produktionen av Ionosil (kolloidalt silver) kommer att fortsätta som vanligt och medlet kommer att säljas och marknadsföras som vanligt – som ett vattendesinfektionsmedel som är ägnat att användas för att neutralisera bakterier, virus, svamp och parasiter.

All den vetenskapliga forskning som finns publicerad om kolloidalt silvers övriga effekter, såväl utanför som inuti kroppen och alla de tusentals användarberättelser som visar på kolloidalt silvers effekter, visar att svensk, nationell läkemedelslagstiftning, om att det i marknadsföring skulle vara förbjudet att påtala specifika hälsoeffekter på diverse sjukdomar, är vansinnig och olaglig sett ur ett internationellt perspektiv inom Europa. Det stöds av att Europadomstolen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR) i domstolsmål har fastställt att yttrandefriheten går före nationell lagstiftning och att det till och med är tillåtet att annonsera (marknadsföra) utifrån publicerad forskning i erkänd, internationell litteratur.

Således skulle Ion Silver AB, med stöd av Europarätten, kunna marknadsföra Ionosil med hälsopåståenden baserade på publicerade vetenskapliga studier. Nu gör Ion Silver AB inte det och har inga planer på att göra det men företaget vill understryka att denna möjlighet finns och är lagfäst på europanivå.

Att Läkemedelsverket försöker att inskränka yttrandefriheten för ensklida personer, är i sig alarmerande. Ion Silver AB kommer aldrig att agera för att någon individs yttrandefrihet inskränks – tvärtom!

Läkemedelsverkets beslut kommer inom kort att överklagas och drivas som en förvaltningsdomstolsprocess, vilken ytterst baseras på ECHR

Läkemedelsverkets olagliga beslut emot Ion Silver: Läkemedelsverket 2015-06-04

Lite mer läsbart kring detta:

Canal Second Opinion skriver om hur media misstolkar beslutet:

http://2op.se/2015/06/09/lakemedelsverket-det-ar-inte-forbjudet-att-salja-kolloidalt-silver/

Newsvoice likaså:

http://newsvoice.se/2015/06/09/jonas-sandstedt-lakemedelsvarlden-sprider-felaktiga-rykten-om-forsaljningsforbud-av-kolloidalt-silver/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolloidalt silver och situationen med EU:s regler för kosttillskott 2010
Vi har marknadsfört vår produkt IONOSIL som ett kosttillskott sedan 2001. Produkten är mycket uppskattad och har som kosttillskott kompenserat det minskade intag av silver vi får från kosten. EU och Livsmedelsverket konstaterar att vi idag får ungefär en tiondel så mycket silver genom kosten jämfört med vad vi kunde få för bara 50 år sedan. Trots detta faktum och att produkten varit godkänd som ett kosttillskott de senaste nio åren, så måste vi tyvärr sluta att marknadsföra produkten som ett kosttillskott från och med 2010. EU har av olika krafter påverkats att ställa alldeles för höga krav på tillverkare av kolloidalt silver. Man har bland annat krävt att produkten skall genomgå en så kallad biotillgänglighetsstudie i form av en läkemedelsstudie fas ett.

En sådan studie kostar i grova drag en miljon kronor att göra och är inte per automatik en inträdesbiljett till att få produkten fortsatt godkänd. Att få ett fortsatt godkännande för kolloidalt silver som ett kosttillskott har vi därför ansett vara extremt svårt. Vi har därmed valt att inte längre försöka marknadsföra vår produkt som ett kosttillskott utan vi klassar om produkten som en vattenreningsprodukt.

Produkten är innehållsmässigt identisk med den vi sålt sedan 2001 men med ny text på etiketten. Produkten har en officiell EU-klassning i form av "Desinfektionsmedel för dricksvatten" och lyder under Kemikalieinspektionen.

 

 

Läs mer om sanningen om silver - en mer balanserad syn på silver...

 

 

 

 

 

 

IONOSIL - VARKEN FARLIGT ELLER FÖRBJUDET!

Då var det dags för media att göra ytterligare ett smutskastningsreportage gentemot Ionosil! Första gången i Rapport 2007, sedan i Vetenskapsradion P1 september 2010. Effektivt transporteras felaktiga påståenden ut i hela mediasverige genom TT och vi får som vanligt inte en chans att förklara vår syn på saker och ting. Vetenskapsradion

Bakomliggande orsak är krafter som uppenbarligen stör sig på att vi fortfarande säljer kolloidalt silver... Detta är andra gången på tre år som media hoppar på oss med generella påståenden som de aldrig behöver visa referenser till i form av studier eller vetenskap. Förra gången så bad handläggaren på Livsmedelsverket oss om ursäkt men vägrade dementera sina uttalanden i media. Samtidigt lade man ut en sida om kolloidalt silver på sin hemsida - som då definitivt inte speglade sanningen kring produkten. Den som författat sidan känner inte ens till existensen av elektriskt genererade silverjoner utan tror att alla silverjoner kommer ur silversalter. Läs mer kritik gentemot Livsmedelsverkets okunskap kring kolloidalt silver i en artikel publicerad 2009: Kolloidalt silver

De få fallberättelser som media och myndigheter eventuellt kan ha att luta sig på, visar sig nämligen vara orsakade av gamla 300.000 ppm starka silvernitratbaserade läkemedel som fanns på marknaden på 1900-talet. Att jämföra dessa starka mediciner och de effekter de kunde ha - med ett modernt 10 ppm starkt kolloidalt silver är varken seriöst eller vetenskapligt. Detta försöker då ett vetenskapsprogram på radio göra gällande skulle vara samma sak? Extremt oseriöst och vinklat.

Vi däremot - har mängder med vetenskapliga referenser som visar att produkten är säker och att den visst dödar mikrober. Detta visade vi för Sveriges Radios vetenskapsreporter Ulrika Björksten - det spelades till och med in en 40 minuter lång intervju. Men då det inte gagnade hennes agenda, så valde hon att inte sända eller ens använda minsta lilla av detta material vi försett henne med. De frågor hon ställde och de svar hon fick kan du läsa här: Intervjun med Vetenskapsradion

Att man mot bättre vetande går ut med information rörandes Ionosil som säger att produkten är farlig och att det inte finns bevisat att den dödar mikrober - är högst märkligt och beklagligt, då vetenskapen visar tvärtom.

Klicka på "Sanningen om silver" till vänster, så får du referenser till vetenskap och studier som visar att silverjoner och silvernanopartiklar är ofarliga och dödar mikroorganismer - både virus, svampar och bakterier - utan att skapa resistenta bakterier eller förstöra miljön.

Tvärtom så är silver i denna form det som är räddningen nu när fler och fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Ionosil har i en studie visat sig döda MRSA på under 10 minuter.

Ion Silvers studie på MRSA: Inhibition of Staph aureus with Ionosil.pdf

Silver är ett naturligt förekommande mineral som funnits med oss under hela evolutionen. Det formas både silverjoner och silvernanopartiklar av naturen hela tiden och detta har inte lett till att vi har några problem med silverresistenta bakterier. Danska staten inventerade för några år sedan alla sina antibiotikaresistenta bakteriestammar - och fann att inte en enda var samtidigt silverresistent.

Läs mer om detta i "Sanningen om silver" här till vänster.

 

 

 

 

 

OVETENSKAPLIGT I RADION...

Radion erkänner indirekt att man haft fel - ändrar rubrik på inslaget - efteråt. Detta utan att vidare kommentera saken. Se originalinslaget här: Farligt silver i kostillskott. Samma inslag med ny rubrik några dagar senare: Förbjudet silver i kosttillskott. Samtidigt skriver radions ansvarige utgivare Louise Welander i sitt senaste brev till oss att "Det är alltså inte visat att intag av små doser av silver är hälsovådligt...".

Att ändra rubrik utan att kommentera detta vidare tyder på att man insett sitt misstag. Radion skylller nu på att man ville ha en rubrik som bättre skildrade det inslaget handlade om - återförsäljarens brott mot förbudet att sälja silver som kosttillskott. Synd att man inte tänkte på detta när man gjorde inslaget då? Man visste nog mycket väl vad man gjorde. Att ha en rubrik som får konsumenter att associera vår produkt med "farligt" och den vägen skrämma människor från att använda produkten - var precis det man ville uppnå.

Vetenskapsradions veckomagasin sände fredagen den 1 oktober en direktsänd debatt kring kolloidalt silver i P1. Missade du programmet kan du höra det här: Veckomagasinet 1 oktober 2010

Läs och skriv kommentarer på Vetenskapsradions hemsida. 1. Farligt silver i kosttillskott, 2. Het debatt mot silverförbud, 3. Veckomagasinet

Äntligen fick vi möjlighet att bemöta dessa ständiga lögner kring produkten - silver i denna form och mängd är INTE farligt och orsakar INGA skador på inre organ. Det handlar om en produkt som består av ett hundradels gram silver per liter vätska som tas i doser som motsvarar vad man kunde få från kosten förr i tiden. Hur skulle detta kunna vara farligt? Okunskapen till och med bland forskare är uppenbar! Inte ens professor Christina Rudén på KTH hade koll på skillnaden mellan elektriskt genererat kolloidalt silver och silver kontaminerat med salpetersyra i form av silvernitrat. Hur kan man kritisera något som man inte har minsta kunskap om?

Har du fått bra resultat med våra produkter? Skriv några rader om detta till oss och berätta om detta! Skicka ditt mail till: info@ion-silver.com

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allt du behöver veta om kolloidalt silver har du här!: Klicka här för att informera dig