Varför ger inte ett elektrokolloidalt silver blåfärgad hud (argyri) eller skador på inre organ?
Elektrokolloidalt silver med 10 ppm styrka innehåller dels alldeles för lite silver, dels är det så små partiklar att de inte fastnar någonstans i kroppens celler. Sedan är doseringen anpassad till att inte överstiga av myndigheter fastställda fullständigt ofarliga intagsdoser. Studier visar dessutom att det silver som man konsumerar idag oftast har lämnat kroppen bara någon dag senare. Inget lagras alltså i kroppen. Under de 10 år som Ionosil var godkänt som ett kosttillskott, så gav maxdosen om sex dagliga teskedar ett intag på årsbasis om 100 milligram rent silver. Hur lite detta i själva verket är ser du här: Ionosil varken giftigt eller farligt

Efter att ha tagit del av denna bild, så kan man undra hur myndigheter och media envisas med att kalla produkten farlig och sedan dessutom påstå att det minsta lilla man intar – kan göra dig blå eller grå för all framtid. Sanningen är den att inte ens 6 teskedar per dag i åttio års tid, kan få dig att ändra färg – det är nämligen inom WHO:s nolleffektdos för fullständigt säkra intag.

Den enda biverkningen som finns rapporterad från ett alldeles för högt intag av en oftast felaktigt framställd produkt, är en kosmetisk sådan kallad argyri. Det finns mindre än en handfull argyrifall från senare tid. Tre stycken kända – av kanske 20 miljoner användare i världen!  De flesta är orsakade av att man framställt egentillverkade produkter, ofta med salt i. Då har man tillverkat silversaltet silverklorid – en silverförening som består av väldigt stora partiklar. När man sedan konsumerat flera hundra gånger mer än rekommenderat av detta – så kan man efter många år ha utvecklat en blå eller grå ton i huden.

Paul Karason, USA:s enda blåa man, har på 14 år satt i sig 35 gram silverklorid. Han har dagligen intagit mer än 500 gånger mer silver än den rekommenderade dosen. Av ett silversalt. Inte alls den produkt vi säljer som består av elektriskt genererade silverjoner utan saltinblandning. Trots denna mängd silver och att han är fullständigt blå i huden, så har läkare inte kunnat se någon som helst påverkan på inre organ. Man har gjort en komplett läkarundersökning på honom. Detta är det ultimata beviset för att silver i mängder om 30-100 mg på årsbasis är extremt säkert.

Det finns inga rapporter om skador på inre organ från användande av ett 10 ppm starkt elektrokolloidalt silver. WHO:s och EPA:s säkerhetsdata visar att man kan konsumera motsvarande 6 teskedar per dag i åttio års tid – utan att överskrida nolleffektdosen. Nolleffektdosen betecknar den mängd man kan konsumera utan att riskera att drabbas av oväntade biverkningar. Håller man sig under nolleffektdosens 10 gram, så finns inte någon som helst risk att bli blå, och argyri är enligt myndigheterna den enda biverkning som verkligen konstaterats vid ett alldeles för stort silverintag. När man kraftigt överskrider 10 gram konsumerat silver, då kan man ligga i farozonen att utveckla argyri. WHO har satt en risknivå för argyri och den ligger vid 25 gram konsumerat silver. Det tar över tvåhundra år att konsumera 25 gram silver om man tar 6 teskedar av en 10 ppm stark produkt.

Blå hud av Kolloidalt Silver?