Kolloidalt Silver. Vad är det? Hur fungerar det? Kan man bli blå? Blir bakterierna resistenta? Myndigheternas och medias information – ren okunnighet eller desinformation? Här kan du lära dig allt du behöver för att själv kunna fatta ett informerat beslut!

Vad är kolloidalt silver?
Kolloidalt silver är beteckningen på en produkt som innehåller mikroskopiska partiklar med silver svävande i vatten. Det är i realiteten en blandning av silverjoner och silverpartiklar. I vissa produkter är det silverjoner som dominerar inslaget medan det i andra produkter är mest silverpartiklar. Ionosil är en produkt som består av ca 80% silverjoner och resten i partikulär form. Partiklarnas storlek har i en mätning konstaterats vara mellan 1 och 24 nm. Då man i början av 1900-talet producerade tidiga former av kolloidalt silver på mekanisk väg – genom att man malde silvret – så brukar man kalla den moderna elektriskt framställda versionen som vi jobbar med för ”elektrokolloidalt silver”.

Vår produkt innehåller 10 ppm silver och det motsvarar så lite som 0.01 gram per liter. Ett hundradels gram silver per liter alltså. 100 liter kolloidalt silver motsvarar 1 gram. 100 liter är vad man konsumerar under 10-30 år om man skulle använda 2 till 6 teskedar per dag. Det som gör produkten så effektiv på svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter – är att silvret får en enorm yta tack vare att det är upplöst i atomstorlek. Det ryms flera miljarder silverjoner per kubikmillimeter – och alla dessa kan hjälpa till att immobilisera olika former av mikroorganismer.
Silverjoner dödar mikroorganismer genom att fästa på cellmembranen och orsaka en kemisk och elektrisk oreda.
Silverjonerna kan även ta sig in i mikroorganismens inre och binda med DNA och den vägen förhindra replikering av organismen. Silver i denna form och koncentration har ingen negativ påverkan på däggdjursceller – bara enklare livsformer.

Vad är kolloidalt silver inte? Många (speciellt myndigheter) blandar gärna ihop ett modernt elektrokolloidalt silver med 10 ppm styrka, med de gamla silvernitratbaserade produkter med upp till 300.000 ppm styrka som var godkända läkemedel i början av 1900-talet. Elektrokolloidalt silver är icketoxiskt medan silvernitrat framställs genom en process där man löser silver i ren salpetersyra. Silvernitrat är tack vare syran i produkten giftigt, frätande och starkt färgande. Salpetersyra är inte direkt nyttigt att konsumera – ändå fanns det på 1900-talet silvernitratbaserade mediciner och näsdroppar. Det är dessa starka medicinklassade produkter som ställt till med de flesta former av blå- och gråfärgning – såkallad argyri. Silver har under många århundraden använts till att bota infektion, bota förkylning, nästäppa, sår, brännskador och olika bakterie-, svamp och virusorsakade problem. Silver är som andra mineraler ett ämne som vi får genom kosten, oavsett om vi vill eller inte. Mängden silver vi får genom kosten har sjunkit från 88 mikrogram per dag till nu låga 7 mikrogram per dag. Myndigheterna är extremt dåliga på att objektivt diskutera ett modernt elektrokolloidalt silver. Man har ofta ingen som helst aning om vare sig form, koncentration eller ens dosering.

Kolloidalt Silver

Kolloidalt Silver

Klicka här för hela texten

Allt du behöver veta om Kolloidalt Silver